Door Martien Louwers op 17 juni 2013

Nieuwe spelregels woningbouwcorporaties funest voor Arnhemse wijkaanpak

Binnenkort informeert minister Stef Blok (VVD) de Tweede Kamer over de nieuwe spelregels voor woningbouwcorporaties. Er is al het een en ander uitgelekt aan informatie richting de pers. Daaruit blijkt dat woningbouwcorporaties alleen nog huurwoningen mogen bouwen en beheren voor de laagste inkomens. Duurdere  huurwoningen, koophuizen en ander vastgoed moeten worden verkocht of ondergebracht in aparte BV’s. Als deze plannen werkelijkheid worden dan is dat funest voor de Arnhemse wijkaanpak.

Er is meer nodig dan een goede woning voor een leefbare wijk
Hotel Modez en de Menno van Coehoornkazerne in Klarendal, het Bruishuis in Malburgen, het Gildenhuis 60 op de Geitenkamp en het Theehuis in Park Presikhaaf hadden niet bestaan als de regels van Blok zouden gelden. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van investeringen van Arnhemse corporaties in vastgoed anders dan sociale huurwoningen. Natuurlijk moet het de core business zijn van corporaties om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken.  Maar in Arnhem weten we dat er  meer nodig is om wijken leefbaar te maken. Het zijn investeringen zoals die in het modekwartier in Klarendal die de wijk als geheel beter maakt en een slimme mix van koopwoningen en huurwoningen die de diversiteit in de wijken vergroot.  Niet voor niets presteren Klarendal en Malburgen het best van alle 40 aandachtswijken in Nederland. Klarendal won  zelfs al eens de Gulden Feniks, een prijs voor hergebruik van gebouwen, en is nu weer genomineerd.

Volkshuisvesting Arnhem goed voorbeeld onder de woningbouwcorporaties
De Arnhemse corporatie Volkshuisvesting is een voorbeeld van een corporatie die in alles wat zij doet de lokale samenleving centraal stelt Dat is zichtbaar in de wijken waar zij actief is. Volkshuisvesting weet heel goed dat een kwalitatief goede en betaalbare woning de basis is maar kijkt ook naar de mensen die in de wijk wonen. Waar kunnen en willen zij elkaar ontmoeten? Wat is er nodig voor de jeugd in de wijk? Hoe krijgen we de wijkeconomie op gang? Met de behoefte van de wijk en een visie voor de toekomst gaat de corporatie samen met bewoners en de gemeente aan de slag. Er zijn woningbouwcorporaties in Nederland die met hun investeringen onverantwoorde risico’s hebben genomen  die niet ten goede komen aan de wijk of de stad.  Dat moet met beter toezicht en aangepast beleid onmogelijk gemaakt worden. De corporaties die het wel goed doen mogen daar echter niet de dupe van worden.

Mogelijkheid behouden voor sociale investeringen
Met de druk op de gemeentefinanciën, een groter beroep op de zelfredzaamheid van bewoners en een economische crisis die veel mensen raakt is het juist nu van belang om de sociale rol van de woningbouwcoporatie te koesteren. Het is goed om de menselijke maat terug te brengen in de corporaties als die door de schaal of de manier van ondernemen zoek is geraakt. Wanneer een corporatie investeert in het belang van de wijk met de menselijke maat, dan moet dat mogelijk blijven. Ook wanneer dat een investering in een school, een winkel, een molen of zelfs een hotel betreft.  De spelregels van Blok moeten dat niet gaan verbieden.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers