Door Hanny van Nunen op 10 december 2018

Nieuwe verordening WMO en Jeugdzorg

De gemeente moest wettelijk gezien een nieuwe verordening vaststellen waarin de rekenmethodiek voor de tarieven voor het persoonsgebonden budget (PGB) opgenomen zijn. Er is veel discussie geweest, met name omdat deze wijzigingen veel onrust bij de PGB-houders veroorzaakt hebben. De gemeentelijke organisatie heeft hier dan ook lering uit getrokken en zal in het vervolg zorgvuldiger omgaan met het proces tot voorbereiding van een nieuwe verordening. Een PGB geeft keuzevrijheid en dat is een groot goed voor de PvdA. Maar wat verandert er nu eigenlijk? We maken onderscheid tussen zorgverleners binnen en buiten (bedrijfsmatig) het sociale netwerk met een laag en hoog tarief. Maar mocht iemand binnen het sociale netwerk deze werkzaamheden elders ook bedrijfsmatig verrichten komt deze vanaf nu in aanmerking voor het hoge tarief. Dit was eerder niet mogelijk. Voor iemand van buiten het sociale netwerk wordt verwacht dat deze gekwalificeerd is, dat wil zeggen een relevante opleiding heeft of aantoonbaar het werk al langer op dit niveau uitvoert. Ook bieden we de mogelijkheid om reiskosten te vergoeden, wat eerder niet het geval was. De tarieven zijn afgeleid van de tarieven die voor Zorg in Natura (ZIN) betaald worden en worden op eenzelfde manier verhoogd op een enkel product na, activerend werk, omdat hiervoor de ZIN-tarieven gedaald zijn. We hebben nu een heldere omschrijving met meer mogelijkheden voor professionals binnen het sociale netwerk en kunnen zo voor mensen van buiten het sociale netwerk de kwaliteit van de zorg beter waarborgen, want tenslotte zijn we als gemeente daar wel verantwoordelijk voor!

Hanny van Nunen

Hanny van Nunen

Ik ben Hanny van Nunen, 53 jaar en woon in de Burgemeesterswijk. Met mijn twee labradors wandel ik veel in Park Sonsbeek en Zijpendaal, waar ik veel verschillende mensen spreek over de stad. Ik ben opgeleid als wetenschapper. Zo’n 10 jaar geleden ben ik een eigen adviesbureau begonnen waarbij ik kleinere bedrijven help met contractonderhandelingen, businessplannen

Meer over Hanny van Nunen