Door op 27 september 2017

Nog geen besluit over voorstel toegankelijkheid

Op 25 september heeft de PvdA een voorstel ingediend om een Arnhemse norm te ontwikkelen voor de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. Door tijdgebrek is de bespreking en het stemmen hierover niet aan de orde geweest.Maar dit betekent niet dat het voorstel niet aan de orde zal komen bij een volgende raadsvergadering.
Want de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een “anders werkend lichaam” kan op sommige plaatsen verbeterd worden.