Door op 16 december 2013

Noodfonds voor Arnhemmers in financiële nood

De PvdA wil dat er voor Arnhemmers die financieel in de knel raken door onverwachte kosten een noodfonds wordt opgezet waaruit mensen een financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Er zijn mensen die tussen wal en schip vallen omdat men niet aan de criteria voldoen om bijvoorbeeld voor een voedselpakket in aanmerking komen. Ik vind het onacceptabel dat er Arnhemse gezinnen zijn die geen geld hebben om eten te kopen.

Uit de armoedemonitor van het SCP blijkt dat er in Arnhem 12.300 mensen op of onder de armoedegrens leven. Dat aantal is heel hoog. Mensen moeten een beroep kunnen doen op een noodfonds als het gaat om kosten voor de eerste levensbehoefte of andere onvoorzien  kosten in situaties waar geen andere oplossing voor is.

Er zijn op dit moment vijftien gemeenten en één provincie die al een noodfonds hebben, waar overheid, fondsen, financiers, donateurs, dienst- en hulpverlening en maatschappelijke organisaties samenwerken voor mensen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren.

Vanavond zal ik een motie indienen in de Arnhemse gemeenteraad om dit noodfonds mogelijk te maken.