hebben daarom vragen gesteld aan het Arnhemse College