Door op 17 oktober 2014

Op de bres voor de participatiecoaches

“Iedere wijkbewoner die graag aan het werk wil, een studie op wil pakken of mee wil doen aan activiteiten in de wijk, kan een beroep doen op de participatiecoach. Deze goed functionerende participatiecoaches verdwijnen per 1 januari 2015, als het aan het Arnhemse College van B&W ligt”, aldus Karin Lasthuizen. De PvdA vindt dit onbegrijpelijk en zal tijdens de begrotingsbehandeling in november een voorstel indienen om deze coaches te behouden.

Arnhem presteert slecht als gemeente in het begeleiden van mensen vanuit een uitkering naar werk. De cijfers liegen er niet om. De werkloosheid is de afgelopen jaren hard opgelopen, meer dan 6000 Arnhemmers hebben op dit moment een bijstandsuitkering. In vergelijking met andere steden presteert Arnhem slecht in het aan het werk helpen van mensen en het aantal bijstandsuitkeringen is naar verhouding hoog.

Het is van belang dat mensen goed worden begeleid in hun zoektocht naar werk, vooral als de afstand tot de arbeidsmarkt groot is geworden. In Arnhem zijn de participatiecoaches al jaren erg succesvol in die begeleiding. Ze zijn bewezen effectief in hun werkwijze van individuele coaching en hun aanpak ‘achter de voordeur’.

Deze succesformule om Arnhemmers weer aan het werk te krijgen dreigt te verdwijnen per 1 januari 2015 a.s. Het Arnhemse college van B&W wil de participatiecoaches wegbezuinigen. De nieuwe wijkteams moeten de taken van de coaches overnemen, naast alle andere taken die het wijkteam moet gaan oppakken. De goed functionerende participatiecoaches worden ontslagen.

Voor de PvdA is werkgelegenheid topprioriteit en ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente de participatiecoaches die daar zo succesvol in zijn wil wegbezuinigen. De PvdA wil dat de specifieke kennis, kunde en ervaring van de participatiecoaches behouden blijft om ervoor te zorgen dat (meer) Arnhemmers mee kunnen doen. Dat in elk van de 8 wijkteams één van de huidige participatiecoaches wordt aangesteld.

De PvdA zal tijdens de begrotingsbehandeling op 3 november een voorstel doen om de participatiecoaches in Arnhem te behouden. U kunt de vergadering bijwonen in het stadhuis of volgen via internet, www.7pm.nl.