Door Eric Greving op 30 juni 2014

Oplossing gedupeerden WOS fraude

Op 30 juni 2014 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een redelijke vergoeding voor de gedupeerden van de fraude bij de WOS, de Woning Onderhoud Stichting. De Partij van de Arbeid is erg tevreden met de uitkomst en een onzekere periode voor de gedupeerden is tot een einde gekomen.

Begin jaren 90 is de gemeente begonnen met woningverbetering in de schil rondom de binnenstad van Arnhem. Hiertoe is een subsidieregeling in het leven geroepen, mede naar aanleiding van rijkssubsidies vanuit het Stadsvernieuwingsfonds. Om in aanmerking te komen voor subsidie moesten woningeigenaren meedoen in de Woning Onderhoud Stichting (WOS). In eerste instantie was de gemeente bestuurder van de WOS, later is dit Portaal geworden en weer later was er een eigen bestuur. Ongeveer 450 mensen uit de wijken Sint Marten, Sonsbeekkwartier, Klarendal, Lombok-Heijenoord en de Spijkerbuurt hebben geld gestort bij de WOS voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en/of het uitvoeren van bouwkundige controles.
In de periode 2007-2009 heeft het toenmalige bestuur grootschalige fraude gepleegd, waardoor ruim € 500.000,00 uit de kas van de WOS is verdwenen. Het nieuwe bestuur dat hierna is aangetreden heeft het oude bestuur voor de rechter gedaagd in een civiele procedure. In deze zaak is het nieuwe bestuur volledig in het gelijk gesteld en zijn de oud-bestuurders veroordeeld tot vergoeding van het verduisterde bedrag. Helaas is het onwaarschijnlijk dat het volledige bedrag ooit teruggevorderd kan worden. De gedupeerde woningbezitters hebben zich vervolgens tot de gemeente gericht voor een vergoeding.
In februari 2014 heeft de gemeenteraad zich gebogen over dit onderwerp. In eerste instantie was het college van mening dat de gemeente niet aansprakelijk was en dat er geen vergoeding van de gemeente zou komen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk bepaald dat er toch een redelijke vergoeding moest komen en dat een onafhankelijke commissie hierover zou moeten adviseren. De Partij van de Arbeid was van mening dat er een redelijke vergoeding moest komen. Met een wijzigingsvoorstel heeft de PvdA de samenstelling van de commissie en de voorwaarden nog aangepast.

De ingestelde commissie is inmiddels tot een advies gekomen. In dit advies wordt voorgesteld dat gedupeerden die geld gestort hebben voor woningonderhoud en woninginspecties 90% van de schade vergoed krijgen. De eigenaren die geld gestort hebben voor alleen woninginspecties krijgen 70% vergoed.
De Partij van de Arbeid is van mening dat het advies zeer zorgvuldig tot stand is gekomen. Ook hebben een zodanig aantal gedupeerden aangegeven met het advies te kunnen instemmen, dat ruim 80% van het schadebedrag is gedekt. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de voorwaarden. Op 30 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd om de WOS-fraude af te handelen conform het advies. De Partij van de Arbeid is hier erg blij mee. Een langlopend dossier dat veel leed bij de gedupeerden heeft veroorzaakt wordt nu gesloten. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid. De PvdA bedankt de commissie voor het zorgvuldige werk en met name ook het nieuwe WOS bestuur dat zeer veel tijd heeft gestoken in de civiele procedure tegen de oud bestuurders en de totstandkoming van deze geweldige oplossing voor de gedupeerden.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving