Door Martien Louwers op 9 januari 2014

Oplossingen voor de crisisopvang

Er is een capaciteitsprobleem in de crisisopvang. De opvang zit vol omdat gezinnen niet door kunnen stromen naar een andere woonvorm. Dat is de reden waarom op initiatief van de PvdA, de CU en het CDA een hoorzitting is georganiseerd in de gemeenteraad.

 

Onduidelijk blijft of er, ook wanneer de doorstroming wel goed geregeld is, wel voldoende plekken zijn in de opvang. Het mag in ieder geval niet zo zijn dat gezinnen met acute problemen niet geholpen kunnen worden. ‘Nee’ verkopen aan een gezin dat op straat zwerft is geen optie. Dat kunnen we niet accepteren.

Volgens verschillende organisaties zijn de regels die de woningbouwcorporaties hanteren te streng en kunnen mensen daarom niet doorstromen uit de crisisopvang. De corporaties willen de regels met elkaar nog eens tegen het licht houden en organisaties willen vaker met elkaar in gesprek. Ieder probleem is uniek en vraagt om een maatwerkoplossing.  Er zijn nu 20 woningen beschikbaar voor mensen die kunnen doorstomen uit de crisisopvang en die worden nu niet allemaal benut.

Eén van de redenen waarom mensen niet doorstromen is dat ze uit hun huis zijn gezet omdat ze een wietplantage gehad hebben in hun huurwoning of weigeren mee te werken aan een schuldsaneringstraject om een huurschuld weg te werken. Slecht gedrag moet niet beloond worden. Maar ook voor deze mensen moet er wel een dak boven hun hoofd zijn. Een vorm van (minimalistische) opvang werd gesuggereerd door de corporaties.

De doelgroep is ingewikkeld. Sommige mensen kunnen niet en sommige mensen willen niet. De belofte van het college was ‘niemand ongewild op straat’ en daar zullen we het college aan houden. Bij een acuut probleem moet er opvang zijn en één telefoonnummer dat hulpverleners kunnen bellen. Ook moeten we maatwerkoplossingen bieden voor mensen die in de problemen zitten. Als de corporatiewoningen geen mogelijkheid bieden dan biedt gemeentelijk vastgoed mogelijk een oplossing om mensen een dak boven hun hoofd te bieden. De PvdA zal daarvoor, wanneer het onderwerp in de gemeenteraad wordt behandeld, een voorstel indienen.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers