Door Martien Louwers op 7 juli 2017

Oppositie wil verbetering bestuurscultuur

De Arnhemse oppositiepartijen PvdA, VVD, GroenLinks, Arnhem Centraal, Christen Unie, Partij voor de Dieren, Verenigd Arnhem en de Arnhemse Ouderen Partij maken zich zorgen over de bestuurscultuur en daarmee de bestuurbaarheid van de stad. De oppositie dient a.s. maandag in de gemeenteraad twee voorstellen in om de eerste stap te zetten naar een betere samenwerking binnen de Arnhemse politiek én daar buiten, mét de stad.

Bestuursstijl
In de motie over bestuursstijl vragen de partijen om een kort en stevig onderzoek naar de bestuurscultuur, waarna met goede handvatten weer alle energie kan worden gestoken in de stad. Met het onderzoek moet direct worden gestart zodat er bij voorkeur al in september resultaten zijn. De Rekenkamer wordt gevraagd het onderzoek uit te voeren. Als de Rekenkamer dit niet tijdig kan of wil doen zal de gemeenteraad her verzoek neerleggen bij een extern bureau. Het onderzoek dient zich te richten op een beschrijving en analyse van de huidige bestuurscultuur maar vooral ook op oplossingsrichtingen. Bij het onderzoek moeten in ieder geval raadsleden, (oud)collegeleden, ambtenaren, regiobestuurders en belangrijke partners in de stad bevraagd worden.

Besturen met de stad
In de motie over besturen met de stad vragen de partijen om bewoners te betrekken bij besluitvorming zoals bedoeld in de nota ‘stad aan zet’. Bij alle raadsvoorstellen dient van de bewonersparticipatie een bijlage te worden toegevoegd die verslag doet van de wijze waarop het college bewoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers heeft betrokken in het beleidsproces, wat zij hebben ingebracht en wat ermee in het voorstel is gedaan. De oppositie vraagt deze werkwijze per direct in te voeren en voorstellen die zonder overleg met de stad tot stand zijn gekomen niet meer te behandelen in de gemeenteraad.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers