Door op 31 januari 2014

Pak illegale wietteelt aan en maak buurten veiliger

Illegale wietteelt en handel in softdrugs zorgt in de Arnhemse buurten voor overlast en gevaarlijke situaties. Deze overlast moet stevig worden aangepakt. Je moet je veilig kunnen voelen in je eigen buurt.

Om de overlast en criminaliteit effectief te kunnen aanpakken, vind de PvdA dat de wietteelt gereguleerd moet worden. De tijd is gekomen dat VVD-minister Opstelten hier iets aan gaat doen. Dus roept de fractie, samen met vele andere politici in het land, minister Opstelten op om experimenten toe te staan om in Arnhem legaal wiet te telen.

Geen wietpas, maar wietmanifest
Eerder hield de PvdA al een pleidooi om de wietpas niet in Arnhem in te voeren. Een pas die er gelukkig nooit gekomen is, waardoor extra straathandel voorkomen werd. Nu is het tijd dat ook Arnhem zich aansluit bij het initiatief om de minister tot beweging te krijgen, het wietmanifest. Een initiatief van de Eindhovense burgemeester van Rob van Gijzel (PvdA), de Heerlense burgemeester Paul Depla (PvdA) en de Utrechtse wethouder Victor Everhart (D66). Dus moet Arnhemse burgemeester Herman Kaiser zich wat ons betreft aansluiten bij het wietmanifest. Een manifest dat al gesteund worden door diverse andere burgemeesters, van verschillende politieke achtergronden.

Zorgen in de buurt
Bij onze PvdA-buurtbezoeken hoort de fractie regelmatig dat stadsgenoten zich zorgen maken om illegale wietplantages bij huizen in hun straat. Laatst sprak een fractielid bijvoorbeeld een jong gezin in de wijk ’t Duifje hierover. Daarom heeft de fractie samen met D66 de burgemeester gevraagd om zijn handtekening onder het wietmanifest te zetten. Omdat met de huidige opstelling van minister een oplossing voor de achterdeur van de coffeeshops geen stap dichterbij komt.

Veiligere buurten
Wij willen ruimte krijgen voor een aanpak die werkt tegen overlast. Met de aanpak van illegale wietteelt door er gereguleerde wietteelt van te maken, doen we er alles aan om overlast te voorkomen en georganiseerde misdaad de wind uit de zeilen te nemen. Maar bovenal zetten we hiermee een stap richting veiligere buurten.