Door op 17 september 2013

Parkeerprobleem Van Verschuerplein oplossen

“Schaarse parkeerplaatsen in een woonbuurt behoor je allereerst beschikbaar te houden voor de bewoners”, verklaart Luuk Broer.  Namens de PvdA-fractie herinnerde hij de wethouder aan het gemeentelijk beleid: bij overlast van langparkeerders wordt per buurt een vorm van parkeerregulering ingevoerd als daarvoor voldoende draagvlak is bij de bewoners. Dat geldt ook voor het Van Verschuerplein.

Binnen het 100 jaar oude rijksmonument Van Verschuerwijk ligt het Van Verschuerplein. De huizen in de wijk zien er weer prachtig uit na de onlangs voltooide renovatie. Het Van Verschuerplein is ontsloten door drie poorten die toegang geven tot een smalle straat waaraan 70 woningen liggen. Om parkeren aan één kant van de straat mogelijk te maken geldt eenrichtingsverkeer rond het plein. Er zijn 44 parkeerplaatsen voor de 40 auto’s van de bewoners.

Elke werkdag loopt het plein vol met de auto’s van langparkeerders die werken in en rond het stadscentrum. Gevolg is dat er geen plaats meer is voor overdag terugkerende bewoners en voor bezoekers (thuiszorg, onderhoudsdienst woningcorporatie, bezoekers van kantoren, enz.). Bovendien ontstaan er onveilige situaties: het plein is vol, men parkeert dubbel en blokkeert de smalle straat voor hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie) en bezoekers. Uit een door bewoners uitgevoerde enquête blijkt een groot draagvlak voor parkeerregulering, bij voorkeur een combinatie van betaalde parkeervergunningen voor bewoners en een blauwe zone voor kortparkeerders. Verkeerswethouder Leisink heeft het verzoek van de bewoners in eerste instantie afgewezen omdat hij het gebied te klein vindt. Hij wil parkeerregulering voor de hele Van Verschuerwijk maar de bewoners van de wijk zijn daar verdeeld over. In de brede straten rond de wijk speelt het dubbel parkeren en het veiligheidsprobleem niet.

Maandagavond 16 september heeft Ria Bouwen namens de bewoners van het Van Verschuerplein met bovenstaande argumenten bij de gemeenteraad gepleit voor het aanpakken van de parkeeroverlast op het Van Verschuerplein. Wethouder Leisink zegde toe het overleg met de bewoners over parkeerregulering op het Plein te heropenen. De PvdA-fractie steunt de bewoners bij het bereiken van het gewenste resultaat: de schaarse parkeerplaatsen in de woonbuurt allereerst beschikbaar houden voor de bewoners.