Door Martien Louwers op 2 juli 2015

Payrolling in Arnhem?

Onlangs werd bekend dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. Mensen die op deze manier voor de gemeente werken, vallen in ieder geval niet onder dezelfde CAO als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn.

Dat leidt tot een ongewenste tweedeling op de werkvloer. Bij structureel werk hoort een vast contract. Het rijk heeft al uitgesproken payrollconstructies niet langer te gaan gebruiken met als doel structureel werk om te zetten naar structurele banen en mensen een dienstverband te geven bij de werkgever waarvoor ze de werkzaamheden verrichten. “Of de gemeente Arnhem hoort bij de 85% van de gemeenten die gebruik maken van payrollconstructies, is niet duidelijk”, aldus fractievoorzitter Martien Louwers. “Wij willen o.a. van de gemeente weten of zij dit instrument gebruiken voor mensen die structureel werk verrichten en of de gemeente van plan is hen in vaste dienst te nemen. Arnhem zou net als het Rijk het goede voorbeeld moeten geven”. Om die reden heeft de PvdA vragen gesteld aan het College.

Schriftelijke vragen aan het college over payrolling

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers