Door Martien Louwers op 23 oktober 2015

Plan tegen de ongelijkheid

De verschillen in Arnhem zijn groot op het gebied van werkgelegenheid, gezondheid, leefomgeving en participatie. De plek waar iemand woont zou geen effect moeten hebben op persoonlijke kansen en ontwikkelingen. Helaas is de werkelijkheid anders. Het heeft wel degelijk effect op de leeftijdsverwachting, de kansen op een baan en in hoe veilig je omgeving is.

Het dichtten van de kloof tussen arm en rijk, hoog en laag opgeleid, gezond en zorgbehoevend is een belangrijke opgave voor Arnhem. De PvdA gaat in Arnhem de strijd aan tegen de ongelijkheid. De ongelijkheid in inkomen, de ongelijkheid als gevolg van discriminatie, de ongelijkheid in gezondheid, de ongelijkheid in kennis. Eerlijk delen is een waardevol PvdA-principe. De noodzaak om ongelijkheid te bestrijden is nog altijd onverminderd groot. De PvdA presenteert daarom plan tegen de sociale ongelijkheid bij de begroting 2016 – 2019.

Lees hier het Plan tegen sociale ongelijkheid

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers