Door op 17 oktober 2016

Praat mee over betrokken zijn en worden bij de stad

De PvdA-fractie wil horen hoe de gemeente Arnhem de betrokkenheid van bewoners kan vergroten. Daarvoor gaan de fractieleden op maandag 24 oktober het gesprek aan met bewoners die positieve of negatieve ervaringen hebben met de manier waarop zij door de gemeente zijn betrokken bij plannen, projecten of in de wijken.  De bijeenkomst vindt plaats in MFC De Wetering en start om 19.30 uur.

De gemeente Arnhem wil de komende jaren meer taken in de wijken beleggen. Met deze werkwijze die ‘Van Wijken Weten’ heet, krijgen de wijken de mogelijkheid om zelf te sturen op waar het geld in hun wijk aan wordt besteed. De PvdA heeft gemerkt dat de samenwerking tussen bewoners en de gemeente soms lastig verloopt. Ook wil de gemeente bezuinigen op de opbouw- en participatiewerkers die bewoners juist ondersteunen om activiteiten te ontplooien en mee te doen. de fractie denkt dat de betrokkenheid van bewoners beter kan en beter moet omdat het juist de bedoeling is dat bewoners meer zeggenschap krijgen.

Deze maand stelt de gemeenteraad de begroting vast waarin de nieuwe manier van werken in de wijken wordt vastgelegd. De PvdA wil samen met  bewoners een voorstel maken dat de fractie in kan brengen bij de begroting over het verbeteren van betrokkenheid en zeggenschap van inwoners van Arnhem.

Onder leiding van Pieter Hilhorst, politicoloog en oud wethouder uit Amsterdam, gaan de aanwezigen ervaringen en ideeën delen. Deelnemen aan deze bijeenkomst kan door een mail te sturen aan Eric Greving via ericgreving@live.nl  Eric is te bereiken op telnr. 0652895800.

Datum: maandag 24 oktober
Tijd: 19.30u tot 22.00 uur
Locatie: MFC de Wetering (Bonte Wetering 89, Geitenkamp)