Door Martien Louwers op 26 januari 2015

Problemen bij uitbetaling Persoonsgebonden Budget

De PvdA stelt vandaag samen met de SP mondelinge vragen aan het college van burgemeester en wethouders over problemen bij de uitbetaling van het Persoonsgebonden Budget (pgb).

Er doen zich verschillende problemen voor rondom de toekenning en uitbetaling van het pgb. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is per 1 januari verantwoordelijk voor de uitbetaling aan de zorgverleners. Gemeenten hebben de SVB toekenningsberichten moeten sturen waarin staat dat een budgethouder recht heeft op een pgb.

De PvdA krijgt signalen dat mensen met een pgb in Arnhem nog niet weten hoe hoog het budget precies is dat zij krijgen. Hierdoor weten ze niet hoeveel zorg ze kunnen inkopen. Ook krijgen we tegenstrijdige informatie over of de gemeente Arnhem nu wel of niet informatie van alle pgb budgethouders heeft doorgegeven aan de SVB. De SVB is onbereikbaar voor cliënten met een vraag over hun pgb, waardoor zij het zelf niet kunnen controleren.

De PvdA stelt daarom samen met de SP mondelinge vragen aan het college hierover. We willen weten of de gemeente de gegevens van alle Arnhemse pgb budgethouders heeft doorgegeven aan de SVB, of het voor alle budgethouders duidelijk is waar zij recht op hebben en of het de verwachting is dat zorgverleners tijdig worden uitbetaald.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers