11 februari 2014

PvdA Arnhem presenteert verkiezingsprogramma ‘Een Stad die Werkt’

Vandaag heeft de PvdA in Arnhem haar verkiezingsprogramma met de titel ‘Een Stad die Werkt’ gepresenteerd. PvdA-lijsttrekker Martien Louwers: “Dit programma heeft een duidelijk doel voor ogen voor onze mooie stad. Arnhem aan het werk, met een goede baan voor alle Arnhemmers. Goede zorg dichtbij. En veilige buurten met schone straten.”

Totstandkoming
Het verkiezingsprogramma van de PvdA is tot stand gekomen met inspraak van vele Arnhemmers, zowel leden als niet-leden. Suggesties voor goede plannen voor de stad waren van harte welkom en werden dan ook in veelvoud aangereikt. De vele buurtbezoeken die de PvdA de afgelopen 21 maanden bracht aan de Arnhemse wijken leverde een helder beeld op waar Arnhemmers behoefte aan hebben: goed werk, goede zorg dichtbij en veilige buurten. Dat zijn dan ook de thema’s die centraal staan in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Arnhem aan het werk

In het verkiezingsprogramma doet de PvdA een aantal voorstellen om Arnhem aan het werk te houden en nieuwe banen naar de stad te halen. Bijvoorbeeld door Arnhem een nog aantrekkelijkere vestigingsstad voor bedrijven te maken en de rode loper uit te rollen voor ondernemers die voor banen zorgen. De PvdA stelt in het verkiezingsprogramma voor om zo snel mogelijk een akkoord met werkgevers en onderwijsinstellingen, om samen meer mensen aan het werk te helpen.

Goede zorg dichtbij
Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, moet die ook blijven krijgen. Bij voorkeur van zorgverleners in de buurt, vaste zorgverleners die je kent. De PvdA maakt zich hard voor goede ondersteuning van mantelzorgers: zij verrichten een onmisbare taak en verdienden daarvoor erkenning en waardering. En marktwerking mag volgens de PvdA niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Er zouden strenge kwaliteitseisen moeten worden gesteld aan de zorg die de gemeente inkoopt. De PvdA vindt het bovendien belangrijk dat werknemers in de zorg fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben.

Veilige buurten met schone straten
De PvdA vindt het belangrijk dat alle Arnhemmers zich prettig voelen in hun wijk. Woninginbraken worden tegengegaan. Bewoners bepalen wat de PvdA betreft samen met de wijkagent de aanpak in de buurt. Achterstallig onderhoud wordt in kaart gebracht en aangepakt. En de PvdA wil ervoor zorgen dat straten schoon zijn door de rommel op te ruimen.

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier.