Door op 28 mei 2015

PvdA Arnhem voor ‘Zorg op maat’

De zorgverlening is begin dit jaar helemaal op de kop gegaan. Als het gaat om jeugdzorg en zorg voor ouderen zijn de wijkteams als eerste aan zet. Zorg dicht bij huis, afgestemd op de individuele vraag. Dat is althans de bedoeling. Maar werkt dat in de praktijk ook zo uit? Die vraag stond centraal op het debat ‘Zorg op maat’ van PvdA-afdeling Arnhem, woensdagavond 27 mei in woonzorgcentrum Malburgstaete.

Met inbreng van vertegenwoordigers van wijkteam Malburgen, belangenorganisatie ANBO en ouderenorganisatie SWOA is uitgebreid stilgestaan bij de effecten van de decentralisatie van de zorg in onze stad. Ook een drietal leden van de PvdA-fractie en Tweede Kamerlid John Kerstens namen aan de discussie deel.

De deelnemers aan het debat, en zeker de professionals, waren tamelijk positief over de doelen en uitwerking van de wijkgerichte aanpak. Maar er zijn ook twijfels. Kunnen alle zorgvragers de wijkteams wel vinden? Zijn de nieuwe teams in staat om aan alle zorgbehoeften tegemoet te komen? Zijn de criteria op basis waarvan hulpmiddelen zoals trapliften of scootmobielen worden toegewezen voldoende helder? En lijdt het uitvoerende werk van de wijkteams niet onder de druk om dit jaar heel veel zorgvragers te indiceren?

Eigenlijk is het nu, vijf maanden na de start van de wijkteams, nog te vroeg om conclusies te trekken. Het uitgangspunt van de teams, namelijk de vraag van de wijkcoach aan de zorgvrager ‘wat heeft u echt nodig?, is uitstekend. Maar of de zorgvrager zo meer centraal staat, moet uit de praktijk blijken.

In september evalueert de gemeenteraad de decentralisatie van de zorg. Arnhemse PvdA-fractievoorzitter Martien Louwers zegde toe op bovenstaande punten bij de evaluatie nadrukkelijk aandacht te besteden. Voor de PvdA is en blijft uitgangspunt dat geen enkele groep zorgvragers tussen wal en schip terecht mag komen.