Door op 24 december 2013

PvdA in Arnhem in actie voor Serious Request

Jaarlijks sterven 800.000 kinderen aan de gevolgen van diarree. Met zeep, schoon water en wc-voorzieningen zijn veel kinderen in Derde wereld enorm geholpen. Daarvoor zet 3FM zich in met Serious Request. En daar helpt de PvdA in Arnhem graag aan mee.

Daarom gingen de PvdA-fractie, de Jonge Socialisten en andere vrijwilligers maandag in het Spijkerkwartier de deuren langs om geld in te zamelen. Ouderwets ‘Heitje voor Karweitje’. Ramen werden gelapt, tuinen geschoffeld, auto’s gewassen, bedden naar zolder gesjouwd, statiegeldflessen ingezameld en vele andere klusjes werden gedaan. Zo hebben we € 436,35 kunnen ophalen voor dit goede doel en samen een steentje bijgedragen tegen kindersterfte in de Derde wereld.

De Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen zullen het opgehaalde geld vandaag in Leeuwarden afleveren bij het Glazen Huis.