Door op 17 maart 2015

PvdA pleit voor pas op de plaats voor Kunstbedrijf

De PvdA wil dat het college naar alternatieven kijkt voor de toekomst van de Stichting Kunstbedrijf Arnhem. Samen met de CU, VVD en Zuid Centraal diende de fractie hiervoor gisteren in de commissievergadering een verzoek in. “We willen kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare cultuureducatie in onze stad,” licht fractievoorzitter Louwers toe. De vraag is of dat met de huidige plannen kan worden geraliseerd. Een belangrijk onderdeel van het toekomstplan is dat alle docenten als ZZP’ers aan de slag moeten. Als je de uitvoering op afstand zet dan kun je minder goed sturen op kwaliteit, cross-overs tussen disciplines, doorlopende leerlijnen en samenspel. Dat is waarvoor andere Centra voor Kunsteducatie zoals de muziekschool Amstelveen en de Kom in Nieuwegein de gemeente Arnhem waarschuwen.

De vakbonden maken zich zorgen over de keuze voor het ZZP-schap. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 3/4 van de ZZP’ers in de Kunsteducatie een inkomen heeft op bijstandsniveau. Docenten verliezen daarbij ook nog eens een deel van hun sociale voorzieningen. Zij kunnen niet meer sparen voor pensioen of een arbeidsongeschiktheidsregeling afsluiten. Er zijn voorbeelden in Nederland van Centra voor de kunsten waarin medewerkers in loondienst blijven, die ondernemender zijn gaan werken, waarin kosten worden bespaard en extra inkomsten worden gegenereerd. Zo’n organisatiemodel heeft de voorkeur van de PvdA. Dit moet serieus worden onderzocht. “We nemen een besluit met ingrijpende gevolgen voor de kunsteducatie in de stad, de 71 docenten en 3000 leerlingen van het Kunstbedrijf. Dat moet zorgvuldig gebeuren en niet worden doorgedrukt door het college.”

De PvdA stelde al eerder vragen over de rechtspositie van het personeel.