Door Ria de Vries op 21 december 2016

PvdA Regio Arnhem wil actie sociale werkvoorziening

De PvdA fracties van de gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven hebben de transitie en de onderhandelingen met de sociale firma Goed Werkt nauwlettend gevolgd. We vinden het jammer dat de onderhandelingen vroegtijdig gestopt zijn en er daardoor geen zekerheid is voor de medewerkers.

We maken ons zorgen over het voortbestaan en het werk voor de huidige SW medewerkers, als ook over de toekomstige werknemers die binnen de participatiewet vallen. Daarom hebben we als betrokken fracties een verklaring geschreven waarin we onze zorgen kenbaar maken en vragen om een goed plan voor mei 2017 om de medewerkers niet onnodig lang in onzekerheid te laten.

Het college van Arnhem heeft inmiddels via een raadsbrief te kennen gegeven dat zij binnen drie weken met een plan naar de gemeenteraad komen. Wij hopen ons aandachtspunt om alle SW onderdelen in een en dezelfde organisatie bijeen te brengen terug te zien in dat plan.  Inmiddels heeft de PvdA Arnhem samen met Groen links een agenderingsverzoek ingediend om de kwestie in januari in de raad te bespreken.

PvdA regio Arnhem wil actie rond sociale werkvoorziening

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries