Door op 24 oktober 2014

PvdA wil gemeentelijke ombudsman voor zorg en jeugd

De gemeente krijgt per 1 januari 2015 een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de jeugdzorg en de WMO. Er gaat veel veranderen in de manier van werken in de zorg. Bij zo’n verandering is het belangrijk dat bewoners bij een onafhankelijke instantie een klacht kunnen indienen. De PvdA wil daarom in Arnhem een ombudsman voor de zorg.

Volgend jaar zullen wijkteams het eerste aanspreekpunt zijn voor bewoners met vragen over de zorg. De PvdA ziet veel voordelen in het organiseren van de zorg dichter bij mensen. De nieuwe werkwijze moet wel nog voor een groot deel uitgekristalliseerd worden. “Bij zo’n grote verandering heb je een onafhankelijke instantie nodig die met gezag kan ingrijpen als dat nodig is,” zegt fractievoorzitter Martien Louwers.

De ombudsman kan mensen bijstaan die verstrikt raken in bureaucratie, zorg krijgen die niet goed past bij het probleem dat ze hebben, klachten hebben over partijen die niet tijdig doorsturen. De ombudsman moet toegang krijgen tot het hoogste bestuurlijke niveau zodat snel knopen kunnen worden doorgehakt, vindt de PvdA.

In het nieuwe jeugd- en WMO-beleid worden een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling ingesteld. Een vertrouwenspersoon is iemand die de cliënt kan bijstaan en kan ondersteunen bij het indienen van de klacht. Een ombudsman is een onpartijdige klachtbehandelaar die gevraagd of ongevraagd onderzoek verricht.

De PvdA zal een motie indienen bij het de begroting voor de gemeentelijke ombudsman.