Door Martien Louwers op 28 april 2015

Raadsbrede steun voor behoud gerechtshof in Arnhem

Vanavond wordt in de Arnhemse gemeenteraad, op initiatief van de PvdA en de VVD, een motie ingediend voor behoud van de kantoorlocatie en het gerechtsbestuur in Arnhem. De motie wordt door alle partijen in de raad gesteund. De gemeenteraad van Arnhem vraagt de burgemeester om gesprekken met de verschillende stakeholders, lokaal, regionaal en landelijk, voortvarend op te pakken en het belang van de kantoorlocatie van het Gerechtshof voor Arnhem en de regio voor het voetlicht te brengen. Ook wil de raad dat het Gerechtshof maximaal wordt gefaciliteerd zodat Arnhem hoofdzetel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijft en de arbeidsplaatsen in Arnhem behouden blijven.
Het bestuur van het Gerechtshof Arnhem-Nijmegen voert op dit moment verkenningen uit naar de toekomstige huisvestingsbehoefte van de organisatieonderdelen van het Gerechtshof. Er worden verschillende scenario’s verkend waarbij in een van de scenario’s de kantoorfunctie en de zetel gerechtsbestuur worden verplaatst. Als dat scenario doorgaat zullen veel arbeidsplaatsen uit Arnhem verdwijnen. Het Gerechtshof is een belangrijke werkgever in de stad. De aanwezigheid van het hof trekt ook andere werkgevers naar de stad zoals advocatenkantoren en adviseurs. Eerder stelde burgemeester Kaiser dat Arnhem een unieke zakelijke en juridische infrastructuur kent en dat een raadsbreed gesteunde motie hem wind in de rug geeft in de gesprekken die hij voert.

MOTIE Gerechtshof

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers