Door op 30 oktober 2013

Raadslid als gastdocent; een bijzondere ervaring

Wat een bijzondere ervaring weer! Toen we gevraagd werden door Saskia Stoffelsen (Olympus College) om tijdens maatschappijleer een presentatie te houden over de gemeenteraad, ging het bij mij meteen weer kriebelen. Wat is er nu leuker dan het houden van een humorvolle & leerzame presentatie aan een zaal vol met mensen.

In dit geval ging het om verschillende klassen met leerlingen van Mavo 4, Havo 4 en VWO 4.
De leerlingen hadden allerlei vragen over het functioneren van een raadslid en het college van burgemeester en wethouders. Ook onderwerpen waar ze veel affiniteit mee hadden kwamen aan bod, zoals busvervoer, vrijheid van meningsuiting en criminaliteit. Behalve presentatie’s over de raad, college en de stad ging ik ook veel in op verschillen tussen leerlingen en het hebben van respect voor elkaar. Met allerlei leuke praktijkvoorbeelden en vragen zorgde ik voor levendige gastlessen die ik zelf natuurlijk niet snel zal vergeten. En als je na alle gastlessen een applaus krijgt en zelf bedankjes van de leerlingen, dan weet je zeker dat je het goed hebt gedaan.

Mijn advies aan de leerlingen van de verschillende klassen was:  Houd altijd rekening met ‘KIM’. Hoewel de meesten in eerste instantie dachten aan een betoog over Kim Kardashian, heb ik toch duidelijk kunnen maken dat ik iets anders bedoelde met ‘KIM’. Kennis Is Macht (KIM).  Leerlingen zullen vroeg of laat beseffen dat datgene wat ze op school hebben geleerd ooit van pas zal komen. Dit kan niemand ze afpakken, en het zal altijd handig zijn om bepaalde dingen te beheersen. Want je weet maar nooit waar je terecht komt…

Eigenlijk zou dit best een verplichting mogen zijn voor de hele raad. Want de input die je krijgt van deze leerlingen en de manier waarop zij omgaan met een gastdocent is het meemaken waard.