Reactie op advies informateur

Door Martien Louwers op 9 april 2018

Vanmiddag heeft de informateur, Tom van der Lee, zijn bevindingen gepresenteerd over de mogelijkheden voor een te vormen coalitie in Arnhem. De informateur heeft op basis van de adviezen die de politieke partijen hebben gegeven verschillende mogelijkheden afgewogen en beschreven in zijn advies.

De informateur adviseert GroenLinks om de VVD, D66 en de PvdA uit te nodigen voor de volgende fase van het formatieproces, met als doel om samen een nieuwe PaarsGroene coalitie te vormen. GroenLinks heeft aangegeven het advies over te nemen. De PvdA is graag bereid om de gesprekken over het vormen van een nieuwe coalitie aan te gaan.

De PvdA is ook blij met het advies om de stad al in het beginstadium van de formatie te betrekken. Dat is belangrijk voor draagvlak van besluiten en betrokkenheid van bewoners en organisaties bij de totstandkoming en uitvoering van het akkoord.

De PvdA heeft als belangrijkste punten voor de formatie de onderwerpen goed werk, prettig wonen, armoedebestrijding, gelijke kansen en betrokkenheid van bewoners bij plannen van de gemeente genoemd. We zien uit naar een constructief gesprek.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers