Rondleiding Huis der Provincie

4 december 2018

Afgelopen vrijdag vond de rondleiding door het Huis der Provincie plaats onder leiding van huidig fractievoorzitter en lijsttrekker Peter Kerris en griffier Bob Roelofs.

Vijftien leden hebben de kans gekregen om het Huis te bekijken en de wandelgangen te betreden waar de Statenleden altijd op zoek zijn naar coalities. Met de begeleiding van Peter en Bob was het een interessante en leerzame middag.

Foto’s: Aart van Cooten