Door op 12 maart 2015

Schuldenproblematiek onvoldoende onder controle

De wijkteams komen in de buurten veel problemen tegen die met schulden te maken hebben. Er is hulp nodig om deze problemen aan te pakken.  De gemeente heeft geprobeerd met Budgetondersteuning op Maat (BooM), maar nu blijkt dat dit proefproject nog geen succes is. In de armoede-agenda constateerde het college van B&W dat steeds meer mensen in Arnhem onder bewindvoering worden geplaatst. In plaats van de ingrijpende en dure bewindvoering probeert de gemeente met Budgetondersteuning op Maat (BooM) cliënten te helpen om zelf hun financiën regelen.
Uit de tussenevaluatie van BooM komt echter naar voren dat het proefproject met 48 Arnhemmers niet succesvol verloopt. Te weinig mensen worden geholpen en de gewenste besparing van € 355.000 euro worden niet gehaald. Karin Lasthuizen, raadslid van de PvdA, maakt zich zorgen over de aanpak van de schuldenproblematiek in Arnhem en stelt hierover maandag 16 maart vragen in de gemeenteraad.

“De PvdA wil dat mensen snel en adequaat worden geholpen hun schulden onder controle te krijgen. Ik vindt het dan ook opvallend dat het project Activerend Beheer van Rijnstad afgelopen november wel een zeer positieve eindevaluatie kreeg.” Dit project, dat ook mede gefinancierd wordt door de gemeente, heeft hetzelfde doel als BooM, namelijk zoveel mogelijk beschermingsbewind voorkomen. Lasthuizen wil van de verantwoordelijk wethouder weten waarom er twee vergelijkbare projecten naast elkaar zijn gestart en waarom de uitkomsten zo verschillend zijn. Ook wil ze weten of waar het tekort uit wordt betaald wanneer de bezuinigingen op beschermingsbewind niet worden gehaald.

Mondelinge vragen PvdA BUDGETONDERSTEUNING OP MAAT