Door op 28 mei 2014

Sportaccommodatienota meer woorden dan daden

De Arnhemse Sportaccommodatienota van Wethouder Elfrink (SP) staat vol met mooie voornemens, maar niets is concreet. En misschien loopt de nota al weer achter op de actualiteit.

Toen gemeenteraadslid Udo Kelderman (VVD) vorige week riep dat de nota verouderd was, vonden de meeste raadsleden dat een wat voorbarige conclusie. “De crisis is voorbij” betoogde hij. Hij vond dat het allemaal wel wat ambitieuzer mocht. We hoefden niet alleen maar de bezuinigen op accommodaties.

De PvdA-fractie vond de nota nog niet verouderd, maar is wel erg kritisch over de concrete invulling van de vele mooie voornemens dat de nota rijk is. Veertig pagina’s aan tabellen, analyses, ideeën en plannen, maar niets is concreet. En dan te bedenken dat de nota het uitvloeisel is van het Lenteakkoord van 2010 (!). Inmiddels zijn we vier jaar verder en zijn we op sportgebied helaas niets opgeschoten. Wethouder Elfrink van Sport kan wel betogen dat er nieuwe Cruyff-courts en Krajicek-tennisbanen zijn aangelegd, maar dat kun je nauwelijks het resultaat van in de nota opgenomen beleid noemen.

De Arnhemse gemeenteraad heeft eerder kritiek gehad om het uitblijven van concrete plannen én de realisatie van die plannen. Hierop heeft de wethouder de inmiddels befaamde ‘prioriteitenlijst’ op sportgebied openbaar gemaakt. Acht punten die in het eerstvolgende accommodatieplan opgenomen zou worden en die zéker zouden gaan gebeuren. Toen hem gisteren de vraag gesteld werd op welke termijn we moeten rekenen, gaf hij aan: “[B]innen twee jaar zal ik het ter hand nemen”. Voor alle duidelijkheid: met ‘het ter hand nemen’, bedoelt de wethouder het maken van plannen. Plannen; niet eens een begin van uitvoering, laat staan realisatie! Teleurstellend en eigenlijk ook een beetje gênant was het om te zien dat de coalitiepartijen dit slikten.

Desondanks is de accommodatienota door de Arnhemse gemeenteraad aangenomen, omdat de raad zich wel kan vinden in de basisgedachte achter de nota.

Ironisch genoeg stond deze week alweer het bericht in de krant dat sporten na 1 juli aanstaande duurder zal worden omdat de nieuwe wet Markt en Overheid gemeentes verplicht om accommodaties alleen tegen kostprijs te verhogen. Alleen als gemeenteraden vóór 1 juli een uitzonderingsbepaling zouden opnemen, mag de gemeente verenigingen op de huidige manier ondersteunen. Typisch een onderwerp dat gisteren tijdens de behandeling van de accommodatienota ter sprake had kunnen en moeten komen. Immers, wat zullen de consequenties zijn voor de Arnhemse sportverenigingen als de huur over een maand fors omhoog gaat? Wat gaat dat betekenen voor de contributie van leden?

Had Udo Kelderman het, zonder dat hij het besefte en om andere redenen dan hij dacht, toch aan het juiste eind. De nota is verouderd.