Door op 15 juli 2016

Sportverenigingen Kermisland verdienen duidelijkheid

De PvdA wil dat de sportverenigingen Arvevo en Udi 1896, die nu gebruik maken van sporthal Kermisland, snel duidelijkheid krijgen. De afstoting van deze sporthal staat gepland voor 2019 en de besparing die het oplevert wil het Arnhemse college inzetten voor het exploiteren van het nieuwe zwembad Valkenhuizen.

Als er voor de zomer van 2017 geen oplossing is voor de sportverenigingen, dan wil de PvdA dat de raad geïnformeerd wordt over een andere dekking voor het deel van de exploitatie van het nieuwe zwembad, dat nu door de besparing van de sluiting/sloop van Kermisland wordt gedekt. Hiervoor zal de PvdA op maandag 18 juli een wijzigingsvoorstel indienen.

Op 26 mei 2014 is bij het vaststellen van de Sportaccomodatienota besloten dat Kermisland afgestoten zal worden. De twee verenigingen die momenteel van Kermisland gebruik maken moeten elders in Arnhem gehuisvest worden en dat lijkt (gedeeltelijk) mogelijk. Volleybalvereniging Arvevo en handbalvereniging Udi 1896 hebben tot op heden alleen de mededeling (Arvevo in een gesprek over de pacht van de kantine en Udi per mail) gehad dat Kermisland per 2019 gaat sluiten, maar dat er nog geen alternatief in het vooruitzicht is.

Beide verenigingen vertegenwoordigen samen in totaal 370 sportende inwoners van Arnhem, waaronder ca. 110 jeugd-spelers. Ze leveren een zeer grote bijdrage aan de sportparticipatie van de jeugd van Presikhaaf, dat door de PvdA van harte wordt toegejuicht. Daarbij speelt ook dat de gymzalen die beschikbaar blijven in Presikhaaf, niet voldoen aan de wedstrijdeisen van de bonden. Het formaat velden dat noodzakelijk is om in de landelijke competitie te kunnen blijven spelen in Arnhem Noord alleen in Valkenhuizen aanwezig is en de druk op deze locatie al erg hoog is.

De PvdA maakt zich zorgen over de sporters van deze verenigingen en wil dat het college actief zoekt naar een passende oplossing voor deze sportverenigingen.