Sportverenigingen Kermisland verdienen duidelijkheid