Door Martien Louwers op 13 november 2013

Stageplaatsen voor jongeren worden voorwaarde bij opdrachtverstrekking gemeente

Een maandag unaniem aangenomen PvdA-voorstel leidt tot betere kansen voor jongeren. Bij aanbestedingen en subsidierelaties wordt in de toekomst als voorwaarde meegenomen dat organisaties een bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van jongeren door het aanbieden van stageplaatsen. Het is van groot belang dat jongeren de kans krijgen om werkervaring op te doen zodat hun perspectief op een betaalde baan wordt vergroot. 

Waar mogelijk wordt het aantal stageplaatsen gekoppeld aan het aantal werknemers in de organisatie. Per 25 medewerkers wordt er 1 stageplaats aangeboden. De stageplaatsen zijn een afspiegeling van de functies aanwezig binnen het bedrijf. Zo komen er stageplaatsen bij voor alle opleidingsniveaus.

Tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jongstleden werd het voorstel van de PvdA om stageplaatsen op te nemen als onderdeel van ‘social return’, met algemene stemmen aangenomen. De gemeente Arnhem stimuleert nu al via ‘social return’ de inzet van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De gemeente verplicht daarmee organisaties die voor de gemeente Arnhem werken om bij de uitvoer van de opdracht ook kwetsbare groepen te betrekken. Zo krijgen zij een kans werkervaring op te doen. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt.

De PvdA vindt het van belang dat de gemeente Arnhem social return zorgvuldig toepast en sociale criteria zwaar mee laat wegen bij de gunning van een opdracht. Daar komt nu ook de voorwaarde bij om stageplaatsen te creëren.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers