Door Martien Louwers op 19 maart 2014

Stem vandaag voor meer werk, goede zorg en veilige buurten

Arnhem aan het werk…

Dat is de economie en werkgelegenheid aanjagen. Door meer banen naar Arnhem te halen en drempels weg te nemen voor ondernemers die voor werk zorgen. Met meer stages en banen voor jongeren. En goed onderwijs dat aansluit op het werk in onze stad. Zo vinden jongeren een baan en blijven ouderen aan het werk.

Dat is werk maken van goede zorg dichtbij. Zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een wijkverpleegkundige in de buurt en de goede zorg die nodig is. Thuiszorg zonder stopwatch. Met goede ondersteuning voor familie, vrienden of buren die mantelzorg verlenen en extra aandacht voor de meest kwetsbare Arnhemmers.

Dat is werken aan een veilige buurt met schone straten. Bewoners en wijkagent bepalen samen wat er wordt aangepakt in hun buurt. Het tegengaan van overlast en inbraken wordt prioriteit en achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Iedere buurt heeft een sportclub of buurthuis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zo zorgen we samen dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad.

Hiervoor wil ik met de PvdA aan het werk. Daarom vraag ik vandaag uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers