Door op 25 januari 2016

Toegankelijke stad; een vanzelfsprekendheid

Vorige week stemde de Tweede Kamer in met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. PvdA-woordvoerder zorg, Otwin van Dijk, heeft ervoor gezorgd dat toegankelijkheid de norm wordt en ontoegankelijkheid de uitzondering. Een belangrijke stap op weg naar een toegankelijker en inclusiever Nederland.

Ook in Arnhem wil de PvdA aan de slag met de uitvoering van het verdrag. Daarvoor dienen we vanavond met de Christen Unie, SP en Groen Links een voorstel in. “Ik weet uit eigen ervaring, omdat mijn vader afhankelijk is van een rolstoel, dat er maar een paar plekken in de stad zijn die echt goed toegankelijk zijn”, vertelt Martien Louwers.

Gemeenten krijgen de verplichting aan te geven hoe zij gaan meewerken aan de uitvoering van het VN-verdrag. De PvdA roept het college daarom op om samen met de doelgroep zo snel mogelijk een inclusie-agenda op te stellen. Toegankelijkheid moet een vanzelfsprekendheid worden. Laten we daarvoor in Arnhem de norm stellen.