Door op 7 augustus 2017

Toekomst van Speelstoet onzeker

Het is de vraag of Speelstoet dit najaar nog speelgoed in kan zamelen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De afgelopen jaren werd Speelstoet in de huisvesting ondersteund door Siza. Het pand waarin het speelgoed wordt ingezameld en opgeslagen staat te koop en Speelstoet moet in november vertrekken.

Speelstoet heeft de gemeente om hulp gevraagd. De PvdA wil weten hoe het ervoor staat en stelt schriftelijke vragen.

Speelstoet is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie waar kinderen een aantal keer per jaar gratis (tweedehands) speelgoed kunnen uitzoeken. Doelstelling van Speelstoet is om kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen de mogelijkheid te bieden om eigen speelgoed te hebben. Daarnaast willen ze verspilling van speelgoed tegengaan en hergebruik stimuleren. “Een heel mooi initiatief dat kinderen helpt te spelen. Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling “ vindt Martien Louwers, fractievoorzitter van de PvdA Arnhem.
Als Speelstoet geen nieuw onderkomen vindt kan er geen speelgoed meer weggegeven en verzameld worden. Speelstoet heeft hierover al in maart 2017 contact gezocht met de gemeente en heeft daarna niets gehoord.

De PvdA wil graag dat het initiatief kan blijven bestaan. De gemeenteraad staat unaniem achter het belang van bestrijding van kinderarmoede. Op een vrijwilligersinitiatief zoals dit met grote waarde voor de kinderen in armoede moeten we zuinig zijn. De PvdA vraagt opheldering van het college en wil weten of er actief naar een oplossing wordt gezocht.