Door Eric Greving op 9 december 2015

Toekomst voetbalclub Arnhemse Boys Schuytgraaf

Het voetballen in Schuytgraaf voor de club Arnhemse Boys is niet in gevaar. Dat heeft de wethouder Sport toegezegd tijdens de bespreking van de gemeenteraad over de toekomst van deze club. Zorgen van ouders en leden hierover hebben ertoe geleid dat de PvdA, samen met de VVD, dit punt op de agenda heeft gezet.

In Schuytgraaf ligt het gelijknamige sportpark, dat wordt gebruik door onder andere de Arnhemse Boys en een tennisvereniging. Sinds halverwege dit jaar is er ook een fitnessclub gevestigd. Afgesproken was dat er een stichting zou komen die het beheer van het sportpark op zich zou nemen en de kantine zou exploiteren. Met de stichting was afgesproken dat zij geen jaarlijkse huur zou betalen, maar een bedrag ineens om de huur af te kopen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de stichting geen financiering voor deze afspraak kan krijgen. Er is in de afgelopen zes jaar dan ook geen huur betaald. Dit heeft ertoe geleid dat de Stichting failliet is gegaan. Het college is nu in onderhandeling met de Arnhemse Boys om hun deel rechtstreeks van de gemeente te huren. Daarnaast gaat de Arnhemse Boys de kantine zelf exploiteren. De onderhandelingen om tot goede afspraken hierover te komen lopen nu al een jaar. In juli van dit jaar hebben PvdA en VVD over het faillissement van de stichting al schriftelijk vragen gesteld aan het college. Door de tijd die inmiddels verlopen is en de geschiedenis van dit dossier maken ouders en leden van de Arnhemse Boys zich zorgen over de continuïteit van de vereniging. Dit was aanleiding voor de PvdA en de VVD om dit onderwerp te bespreken met als belangrijkste doel te horen hoe de onderhandelingen nu lopen.

Het lijkt erop dat er een groot gat zit tussen wat de vereniging kan en bereid is te betalen en wat de gemeente aan huur wil ontvangen. De wethouder heeft aangegeven dat de onderhandelingen lopen en dat hij verwacht dat er overeenstemming komt. Daarnaast is gegarandeerd dat er geen gevaar is voor de continuïteit van de vereniging en dat de leden gewoon lekker kunnen voetballen. Wij hebben tevens vragen gesteld over hoe dit zover heeft kunnen komen. Er is zes jaar geen huur betaald en daarnaast horen we geluiden dat het financieel niet goed gaat met de club. De wethouder wilde niet al te veel terugkijken en heeft vooral aangegeven naar de toekomst te willen kijken. Ondanks deze teleurstellende antwoorden heeft de wethouder toegezegd om met een brief te komen waarin precies is aangegeven wat de misgelopen inkomsten zijn en wat de kosten zijn van het faillissement. Deze brief zullen wij afwachten, zeker nu de toezegging van het college dat het voetbal niet in gevaar is herhaald is.

De PvdA wil dat er goede afspraken komen met de Arnhemse Boys, zodat het voetbal voor de leden gegarandeerd is. Het belang van een gezonde vereniging in Schuytgraaf is groot. Er zijn ruim 600 leden die voetballen bij de Arnhemse Boys en de PvdA wil dat deze leden niet in onzekerheid hoeven te zitten over de toekomst van de vereniging. Wij hopen dan ook dat er snel overeenstemming komt over het gebruik van het sportpark, zodat het snel weer kan gaan over voetbal.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving