Uit de wijk en in de stad: Kansen maken

4 juli 2021

Uit de wijk en in de stad: Kansen maken

Het is een voorrecht om wethouder te mogen zijn. Ik mag mooie dingen doen voor de stad en mijzelf dagelijks inspannen om zoveel mogelijk Arnhemmers aan een baan te helpen. Zeker als het gaat om mensen die in deze coronatijd nog moeilijker aan een baan of stageplaats komen, is er veel te doen. Op donderdag 10 juni mocht Daan (16) een dag ik mijn schoenen staan. Via het landelijke project Baas van Morgen van JINC krijgen leerlingen die opgroeien in een omgeving met minder rolmodellen de kans zich te laten inspireren en te ontdekken wat ze interessant vinden. Ook kunnen zij alvast een begin maken met het opbouwen van een netwerk. En Daan was dus een dag wethouder. Een bezoek aan een project voor daklozen, een rondleiding in het stadhuis, een lunch met jongeren die meedoen aan Maatschappelijke Diensttijd: de ochtend vloog voorbij. In de middag bezochten we AM Support. Jongerenwerker Jaoud Najih vertelde een mooi verhaal over hoe AM via sport jongeren bereikt en zo een stap verder helpt in de maatschappij. Een mooi verhaal, maar wat belangrijker was: de ontmoeting vond plaats in de sportschool. En daar gingen Daan zijn ogen glimmen, daar lag de interesse, daar ontstond de motivatie om ergens voor te gaan. Voor een opleiding tot personal trainer in dit geval, niet voor wethouder.

 

Iedereen heeft een talent. En je achtergrond moet niet bepalend zijn voor jouw toekomst. Jongeren hebben tijd en mogelijkheden nodig om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat zij willen. Tijdens corona hadden veel jongeren moeite met het vinden van een stage. Dat is begrijpelijk omdat veel werkgevers tijdens deze crisis wel iets anders aan hun hoofd hadden. Toch zijn er behoorlijk wat organisaties geweest die uiteindelijk de moeite hebben genomen – of de moed hebben gehad – om een stageplaats aan te bieden. Het zogenaamde stageoffensief van de Kansenmakers heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. De Kansenmakers koppelen stagiaires aan bedrijven, nemen indien nodig een deel van de administratie op zich en bemiddelen tussen de school en de ondernemer. Zij doen dit onder het motto ‘wat moed, dat moet!’. De Kansenmakers hebben voor heel veel jongeren het verschil gemaakt. En ook vóór Corona was het voor jongeren zonder netwerk best lastig om een goede stageplaats te vinden. Dus we gaan door met het maken van kansen voor deze jongeren. Voor jongeren die opgroeien in een omgeving zonder rolmodellen. Omdat iedere jongere de baan verdient waarvan zijn ogen gaan glimmen.