Door Martien Louwers op 27 oktober 2015

Uitkomsten verkenning na vertrek GroenLinks uit coalitie

Na het vertrek van GroenLinks uit de coalitie in Arnhem heeft wethouder Martijn Leisink in de rol van verkenner gesprekken gevoerd met de overige fracties in de Arnhemse gemeenteraad. De PvdA is vanzelfsprekend het gesprek aangegaan. Op de vraag of wij deel zouden willen nemen aan een coalitie hebben wij positief geantwoord. We hebben daar wel voorwaarden aan verbonden. We doen mee als dat betekent dat we onze idealen kunnen verwezenlijken. Onze focus ligt daarbij op werkgelegenheid als topprioriteit voor de stad.

D66, de SP en het CDA geven er nu de voorkeur aan om verdere gesprekken te voeren over coalitiedeelname met de VVD en de CU.

Werkgelegenheid
De PvdA vraag al jaren aandacht voor de oplopende werkloosheid in de stad en heeft werkgelegenheid in het gesprek met de verkenner aangegeven als prioriteit. Het college gaat uit van een stijging van het aantal werklozen van 6.975 in 2015 naar 7.200 in 2016 en 7.300 in 2017. De PvdA zou harder in willen zetten op het keren van die trend met een werkakkoord dat de gemeente samen met werkgevers en onderwijsinstellingen zou moeten sluiten. Binnen zo’n akkoord zou aandacht moeten zijn voor een nieuwe economische agenda, innovaties en start ups, aanpak van jeugdwerkloosheid, gelijk loon voor gelijk werk, reshoring (terughalen van productiewerk uit het buitenland) en beschut werken.

Bewonersbetrokkenheid
De afgelopen jaren hebben wij veel teleurgestelde en boze bewoners gesproken in de stad. Het is te vaak mis gegaan in het betrekken van bewoners bij nieuwe plannen of bewoners voelden zich onvoldoende gehoord door de gemeente. De PvdA wil daar nieuwe afspraken over maken. Om ervoor te zorgen dat je als bewoner een plek hebt waar je met je altijd met je klacht terecht kan, wil de PvdA een ombudsman voor de zorg. Deze functie zou mogelijk op termijn uitgebreid kunnen worden naar een gemeentelijke ombudsman.

Overige zaken
De PvdA vraagt in het plan tegen de ongelijkheid dat we bij de begroting indienen aandacht voor de sociale uitdagingen op buurtniveau en maatwerk bij het verder decentraliseren van taken naar de wijken. Ook zetten wij in op toegankelijke dagbesteding op maat en een woonzorgplan met als doel dat langer thuis blijven wonen makkelijker wordt. Tot slot zijn een goede evaluatie van de huidige werkwijze van de schuldhulpverlening, het terugdraaien van de bezuinigingen op de rekenkamer en een exploitabel filmhuis wensen die de PvdA al eerder heeft geuit en logischerwijze ook heeft ingebracht in het gesprek met de verkenner.

Toekomst
Vanzelfsprekend zetten we de inzet op de bovenstaande onderwerpen vanuit onze rol in de oppositie voort. Iedere coalitie verdient een goede oppositie, daarmee houd je elkaar scherp.

Martien Louwers

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers