Door op 7 maart 2016

Vacature ombudsteam PvdA Arnhem

Het Ombudsteam PvdA Arnhem zet zich al jaren in voor bewoners van Arnhem met een hulpvraag. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, zijn wij op zoek naar versterking!

Het PvdA-ombudsteam zet zich in voor mensen die in de knel komen en vastlopen in hun zoektocht naar een oplossing. Bijvoorbeeld als zij opeens minder hulp krijgen bij huishoudelijke ondersteuning, geconfronteerd worden met slechte huisvesting of worden gekort op hun uitkering. Ombudswerk richt zich traditiegetrouw op klachten over overheidsinstanties, maar wij kunnen mensen ook op weg helpen als ze niet goed weten bij welke instantie ze moeten aankloppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geschil met gemeente, fiscus of wijkteam.

Ons ombudsteam bestaat nu uit vier vrijwilligers van de partij, die zich vanuit diverse achtergronden inzetten om mensen te helpen met hun problemen. We zoeken er twee of drie mensen bij. Zo kunnen we de binnengekomen vragen goed verdelen.

Functie

 • Als lid van het ombudsteam ben je aanspreekbaar voor mensen met een hulpvraag.
 • In overleg met de coördinator van het ombudsteam beoordeel je of de vraag een zaak is voor het ombudsteam.
 • Het ombudsteam heeft vooral een verwijzende functie; je gaat meestal niet zelf met de inhoud aan de slag maar legt de hulpvraag bij de juiste instantie neer.
 • Je bespreekt de voortgang van de zaak steeds met de coördinator en de klant.

Omschrijving ombudsman/ombudsvrouw

 • Je bent lid van de PvdA en staat achter het sociaaldemocratische gedachtegoed.
 • Je weet de weg naar de verschillende loketten van de overheid te vinden, hebt kennis van (een deel van) de sociale kaart van Arnhem of je weet wie je daarbij kan helpen.
 • Je kunt goed luisteren en neemt mensen serieus.
 • Je weet hoe je moet doorvragen om tot de kern van een probleem te komen.
 • Je toont betrokkenheid zonder jezelf tot probleemeigenaar te maken.
 • Je bent bereid om in enkele sessies te leren hoe je dit werk het beste kunt doen.
 • Je bent minimaal twee uur per week beschikbaar voor het ombudswerk.

Het ombudsteam Arnhem is vooral op zoek naar mensen met kennis van juridische en financiële zaken, schuldhulpverlening en/of verslavingszorg. Vanwege de decentralisatie van de zorg en de invoering van de participatiewet zijn mensen die hiermee bekend zijn ook erg welkom.

Interesse om ons team te versterken? Stuur dan vóór 25 maart een bericht met daarin je gegevens met daarbij een korte weergave van je achtergrond en motivatie naar Don Böckman, e-mail: d.bockman@hotmail.com

Als je vragen hebt over het werk van het ombudsteam kun je bellen met Don, tel: 026 – 323 20 14.

Met kandidaten voeren we een kennismakingsgesprek voordat we een beslissing nemen. Ook een lid van het afdelingsbestuur neemt aan dit gesprek deel. Zo weten we zeker of dit vrijwilligerswerk echt iets is voor jou.