Door Martien Louwers op 28 oktober 2016

Van Wijken Weten een succes maken vraagt inzet van alle betrokkenen

Vanaf 1 januari 2017 krijgen de wijken het in Arnhem voor het zeggen. Er wordt meer dan 100 miljoen euro aan budget overgeheveld naar de wijken. Van mobiliteit, handhaving en toezicht tot ondersteuning van vrijwilligers, wijkgericht werken en integratie.2017 is een overgangsjaar waarna in 2018 de wijken contracten kunnen gaan afsluiten. In oktober zijn in 8 gebieden in Arnhem wijkteams Leefomgeving gestart die samen met bewoners plannen gaan maken voor de besteding van het geld. Via de wijkteams zijn bewoners straks zelf opdrachtgever van de dienstverlening. De PvdA staat achter deze beweging en gelooft in meer zeggenschap van bewoners. Wel zien we een acuut probleem op het opbouw- en participatiewerk en een grote uitdaging voor de toekomst op basis van gesprekken met bewoners.

Bewoners hebben zeggenschap over opbouwwerk!
Het college stelt in de begroting voor om 1 miljoen euro te bezuinigen op het opbouwwerk- en participatiewerk. Zij zijn ervan overtuigd dat de wijkteams Leefomgeving deze taken kunnen gaan overnemen. Er is verwarring over of dat ook echt zo gaat zijn omdat de mensen in de wijkteams daarvoor niet zijn opgeleid en dat mogelijk zelf ook niet als hun taak zien. Opbouwwerk is een vak. Er is een goed gesprek nodig tussen bewoners en de wijkteams over de invulling van die taken. En als op basis van dat gesprek de buurt het opbouwwerk wil houden, moet dat mogelijk zijn. Bij Van Wijken Weten is dat namelijk het principe. De wijk mag bepalen waar de middelen voor het wijkgericht werken voor worden ingezet. Het college gaat met de bezuiniging dus in tegen haar eigen nieuwe werkwijze. Bewoners roepen de gemeenteraad op naar hun te luisteren en de bezuiniging uit te stellen. Zij willen bepalen wat er met het opbouwwerk en participatiewerk gebeurt. En terecht! De PvdA doet daarom een voorstel bij de begroting om de bezuiniging pas in te laten gaan vanaf 2018. Bewoners moeten dan ook zelf kunnen bepalen óf ze op het opbouwwerk willen bezuinigen of een andere keuze willen maken.

Zeggenschap samen vormgeven
In de gesprekken met bewoners signaleerden we niet alleen onvrede over het opbouw- en participatiewerk maar zien we ook een grote uitdaging voor de toekomst. In de pilotwijken waar de wijkteams Leefomgeving al aan het werk zijn, zijn nog niet alle bewoners enthousiast. Wat is er aan de hand? Bewoners weten niet zo goed wat er nu van ze wordt verwacht en hoe ze dat moeten organiseren. De wijkteams Leefomgeving zijn ook op zoek naar een goede manier om dat te doen. Er moet meer vertrouwen komen in dat de wijkteams opkomen voor de wensen van bewoners en niet het verlengstuk zijn van de gemeente. Het is ook een uitdaging om te achterhalen wat de wensen in de wijken eigenlijk zijn. Er zijn wijkactieplannen waar de wijkteams op kunnen varen die bewoners zelf hebben gemaakt. Maar in 2018 gaat de bevoegdheid van bewoners nog veel verder dan dat. En hoe organiseer je dat dan? Voor de wijkteams zelf is het dus ook zoeken naar hun rol in de nieuwe structuur. Er zit ook een democratisch vraagstuk achter waar de gemeenteraad zich over zou kunnen buigen.

Opdracht aan álle betrokkenen
Het instellen van een wijkbegroting gaat heel ver maar is op zichzelf geen garantie voor succes waar het bewonersparticipatie betreft. Het vraag van alle betrokkenen creativiteit in het nadenken over samenwerking, zeggenschap, representativiteit en democratie. Het is voor de raad ook een uitdaging om na te denken hoe zij zich in dit speelveld verhoudt. De PvdA komt dan bij de begroting ook met een opdracht aan de gemeenteraad zelf om actief mee te denken met bewoners en wijkteams over de rollen die we hebben en hoe we ons tot elkaar verhouden. Wij willen dat Van Wijken Weten een succes wordt! Dat vraagt het komende jaar veel inzet van alle betrokkenen.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers