De PvdA komt dan bij de begroting ook met een opdracht aan de gemeenteraad zelf om actief mee te denken met bewoners en wijkteams over de rollen die we hebben en hoe we ons tot elkaar verhouden.