Door Eric Greving op 7 december 2018

Vanaf 1 januari begeleiding bewonersinitiatieven

In het verkiezingsprogramma van de PvdA stond al dat wij ruimte willen bieden voor bewonersinitiatieven. In het coalitieakkoord tussen de partijen GroenLinks, VVD, D’66 en PvdA is de afspraak opgenomen dat bewoners- en vrijwilligersinitiatieven worden ondersteund door de gemeente. Om de administratieve lasten voor deze initiatieven te verminderen wordt er een Shared Service Center opgezet met een gemeentelijke bijdrage van €100.000,- per jaar. Vandaag maakt wethouder Louwers namens het college bekend dat vanaf 1 januari 2019 het Shared Service Center operationeel is. Dit initiatief is opgezet door bewoners en wordt ondersteund door de gemeente.

Het Shared Service Center is bedoeld om bewonersinitiatieven (hieronder vallen ook kleinschalige projecten, sociale wijkondernemingen, kleine en middelgrote vrijwilligersorganisaties een buurthuis of verenigingen en stichtingen die in de hele stad actief zijn) te ontlasten. Initiatieven lopen op een gegeven moment aan tegen bedrijfsvoeringszaken, zoals financiering, ICT, personeel, huisvesting, e.d. Op dit punt biedt het Shared Service Center ondersteuning. Het Shared Service Center komt tot stand door en samen met bewoners die ervaring hebben met bewonersinitiatieven, zoals het Burger ServiceLab en de Arnhemse Adviesbrigade. Het Shared Service Center functioneert naast bestaande initiatieven zoals de Ideeënmakelaar en de Adviesbrigade, maar ook de wijkteams leefomgeving.

De PvdA zet zich al jaren in voor een betere betrokkenheid van bewoners bij gemeentelijke plannen en een betere betrokkenheid van de gemeente bij initiatieven van bewoners. De PvdA is dan ook blij dat dit belangrijke punt nu daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Vanzelfsprekend moet het Shared Service Center nog uitgewerkt worden. De PvdA kijkt ernaar uit om dit samen met bewoners te doen en roept het college op om hier met voortvarendheid mee aan de slag te gaan.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving