Door op 4 juli 2014

Veilig ondernemen

Van verschillende kanten horen we dat er weer vaak wordt ingebroken in winkels, zoals op het Winkelcentrum Elderveld, waar in de maand mei maar liefst twee keer werd ingebroken bij de Primera. Dit vinden wij een zorgelijke ontwikkeling juist omdat het winkelcentrum in april de eerste ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen kreeg.

De Partij van de Arbeid vraag al jaren aandacht voor de veiligheid van ondernemers in de binnenstad en de winkelcentra in de wijken. Zo is op initiatief van de PvdA vorig jaar een Fonds Veilig Ondernemen gestart waarop ondernemers aanspraak kunnen doen voor het verbeteren van de veiligheid van hun winkel en de omgeving. Voorbeelden van maatregelen waarvoor ondernemers een beroep kunnen doen op het fonds zijn het aanbrengen van veiligheidssloten, het instellen van videobewaking, het verzorgen van veiligheidstrainingen of een veiligheidsadvies.

De PvdA stelde daarom mondeling vragen aan het college over de veiligheid van ondernemers. De burgemeester gaf aan dat het aantal inbraken met 22% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hij zegde toe dat de inspanningen om de veiligheid in de binnenstad en de winkelcentra in de wijken worden geïntensiveerd. Binnen het Fonds Veilig Ondernemen is nog altijd budget beschikbaar waar ondernemers een beroep op kunnen doen. De burgemeester gaat oa samen met ondernemers van het winkelcentrum Elderveld kijken welke aanvullende maatregelen er kunnen worden genomen vanuit het fonds. De PvdA blijft de ontwikkelingen kritisch volgen.