Door Ria de Vries op 22 februari 2017

Veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven op de voet gevolgd

De PvdA-fracties in de regio blijven zich zorgen maken over de veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven. De grootste zorg betreft de medewerkers. De fracties willen het belang van samenwerking benadrukken, zoals de mogelijkheden om buiten de gemeentegrenzen te kunnen werken, zich te kunnen ontwikkelen, werk te verrichten dat passend is met de begeleiding die erbij hoort.De PvdA fracties in de regio, die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven, hebben gezamenlijk hun zorgen uitgesproken over de transitie van Presikhaaf Bedrijven. De zorg om de medewerkers (zowel de huidige als de nieuwe instroom van mensen vanuit de Participatiewet) hebben geleid tot een aantal vragen die alle fracties aan het college in hun gemeente hebben gesteld. Voor deze fracties is het van belang dat gemeenten samenwerken om de medewerkers de mogelijkheid te bieden altijd buiten de eigen gemeentegrenzen te kunnen werken. De mogelijkheid om te kunnen ontwikkelen, door te groeien naar werk dat passend is op dat moment met de begeleiding die daarbij hoort. Maar ook om even een stapje terug te kunnen doen als de situatie daarom vraagt. Gezamenlijk gebruik maken van het werkaanbod van de regio is dan een must om de ontwikkeling van de medewerker te kunnen waarborgen. Mensen met plezier naar het werk te laten gaan op het niveau dat bij hen past moet het uitgangspunt zijn voor de samenwerking in de regio.

De PvdA hoopt met haar vragen het belang daarvan duidelijk te maken en antwoord te krijgen op de stappen in het proces van de transitie bij Presikhaaf Bedrijven. De medewerkers op tijd informeren en zorgen zoveel mogelijk wegnemen door duidelijkheid te scheppen, zijn belangrijke voorwaarden om deze groep mensen met plezier hun werk te kunnen laten doen tijdens de transitie. De fracties hopen dat de antwoorden van het college daartoe bijdragen. De PvdA zal kritisch de transitie blijven volgen.

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries