Door Martien Louwers op 3 maart 2017

Vergaderruimte te huur

De PvdA maakt zich zorgen over de haalbaarheid van de opgave voor de locatie Rozet om inkomsten te verwerven door ruimtes in het gebouw te verhuren voor verschillende typen bijeenkomsten. Ook het nieuwe Musis Sacrum en Focus Filmtheater hebben deze opgave.

Onlangs heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de doorontwikkeling van Rozet. De relatie tussen de gemeente en Rozet wordt sterk vereenvoudigd. Dat vinden alle partijen een gewenste ontwikkeling van samenwerking. Tegelijkertijd wordt er van Rozet (cultureel) ondernemerschap verwacht in de verhuur van ruimtes aan (commerciële) partijen. Rozet is een locatie waar ruimtes kunnen worden gehuurd voor verschillende typen bijeenkomsten. Een deel van de exploitatie zal uit die huuropbrengsten moeten komen. Er liggen vergelijkbare opgaven voor het nieuwe Musis Sacrum en Focus Filmtheater. Ook zij begeven zich voor het verwerven van inkomsten op de markt voor congressen en andere verhuur van ruimten in Arnhem . Voor zowel Musis als Focus verwacht de gemeente dat de culturele sfeer voldoende onderscheidend is van bijvoorbeeld het Safari Center in Burgers’ Zoo, Luxor Live en Van der Valk. De MFC’s hebben ook een opgave voor de verhuur van ruimtes.

De PvdA vraagt zich af of er voldoende ruimte in de markt is voor de 3 initiatieven en heeft daarom vragen gesteld aan het College. Zo wil de fractie van het College weten wat de verwachte jaarlijkse opbrengsten uit verhuur zullen zijn voor de 3  culturele gebouwen en hoe realistisch deze zijn. Daarnaast wil de PvdA weten hoe de concurrentiepositie is en of het Arnhemse College verwacht dat er problemen in de exploitaties van deze gebouwen zullen ontstaan als zij in functie zijn.

Martien Louwers

Martien Louwers

Martien Louwers (1979) is fractievoorzitter voor de PvdA en wijkambassadeur voor de wijk het (Arnhemse) Broek en Elderveld. Martien werkt als adviseur Public Affairs bij NOC*NSF. Daarnaast is Martien bestuurslid bij het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Ze woont in Klarendal.

Meer over Martien Louwers