Door op 10 mei 2013

Verjaardagsfeestjes

Zo daags voor de politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid, is er haast niet aan te ontkomen: de strafbaarheid van illegaliteit. Het PvdA-congres steunde eind vorige maand vrijwel unaniem een motie tegen de strafbaarheid van illegaliteit. Samsom legde de oproep van het congres naast zich neer en stelde dat het vanwege zijn politieke betrouwbaarheid moeilijk is om weer te gaan onderhandelen met de VVD. Vrijwel direct na het congres koos Samsom ervoor om zijn afweging op een de ledenraad van komende zondag uit te leggen.

Net als op het afgelopen congres zullen naar alle waarschijnlijkheid ook op de ledenraad de emoties hoog oplopen. Niet alleen de maatregel zelf, maar ook Samsoms reactie tijdens het congres op de motie tegen de strafbaarstelling, zal veel weerstand kennen. En hoewel het verleidelijk lijkt om de fractie, de fractievoorzitter en het kabinet het vuur aan de schenen te leggen tijdens deze bijeenkomst, is dit naar mijns inziens onverstandig en onredelijk.

Als PvdA-lid is het op dit moment niet altijd even gemakkelijk. We dalen in de peilingen en de compromissen met de VVD vallen ons zwaar. En op tal van verjaardagfeestjes, op de borrels na een goede pot voetbal en tijdens zonnige terrasmiddagen wordt een PvdA-lid hier mee geconfronteerd. Opmerkingen en vragen over beleid dat we wel uitvoeren maar waar we eigenlijk niet achter staan, en over maatregelen waar we zelf ook mee in onze maag zitten. En ik geef toe, als Samsom dan ook nog eens een motie van het congres naast zich neerlegt, is het bijna ondoenlijk om dit te slikken en uit te leggen op het eerst volgende verjaardagsfeest.

Toch hoop ik dat alle PvdA-leden dit wel zullen proberen uit te leggen. Aan vrienden, familie, kennissen, op feestjes, borrels en sportevenementen. Dat deze maatregel grotendeels symbool politiek van de VVD is, illegaal verblijf in ons land is namelijk al strafbaar sinds Rutte 1, en dat de werkelijke situatie van vluchtelingen verbetert nu de PvdA deel uitmaakt van het kabinet. Mensen die buiten schuld illegaal zijn zullen eerder worden toegelaten, het regime bij vreemdelingendetentie wordt humaner (bezoek, vrijwilligerswerk en scholing wordt dankzij dit kabinet wel mogelijk) en kinderen die hier al jarenlang verblijven mogen dankzij het kinderpardon gewoon blijven. Stappen die het leven van mensen een stukje beter maken.

De lijn van de PvdA op het gebied van illegaliteit is altijd helder geweest: noodgedwongen kan niet iedereen zich vrijelijk in Nederland vestigen. Als we accepteren dat er regels zijn voor wie hier wettig mag verblijven en wie dat niet mag, moeten we accepteren dat deze discussie een praktische, en niet een principiële is. En in de praktijk worden de levensomstandigheden van vluchtelingen door deze set aan maatregelen verbeterd. Laten we daar trots op zijn en kijken hoe we deze omstandigheden verder kunnen verbeteren. Ik ben klaar voor de volgende stap, ú ook?