Door op 6 mei 2013

Voorbereidende ledenbijeenkomst met Keklik Yücel

Ter voorbereiding op de Politieke Ledenraad van 12 mei organiseert onze afdeling aanstaande woensdag 8 mei een ledenbijeenkomst in De Lommerd. Tijdens deze bijeenkomst kunnen PvdA-leden met Tweede Kamerlid Keklik Yücel in gesprek gaan over het voornemen in het regeerakkoord om illegaal verblijf strafbaar te stellen en over het asielbeleid in Nederland in brede zin. Je bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

De PvdA organiseert verder drie landelijke ledenbijeenkomsten, op 7, 8 en 9 mei, in Eindhoven, Groningen en Den Haag. Tijdens deze landelijke bijeenkomsten kunnen PvdA-leden met Diederik Samsom in gesprek gaan.