Door Martien Louwers op 30 mei 2016

Voorstel aanpak mismatch op de arbeidsmarkt

Vanavond dien ik een voorstel in om de mis-match tegen te gaan op de arbeidsmarkt. We willen dat het college samen met bedrijfsleven en onderwijs gaat nadenken over hoe de mis-match op de arbeidsmarkt in de toekomst kan worden voorkomen en hoe we daar vandaag, nú dus, al op kunnen anticiperen.

De regio Arnhem-Nijmegen heeft haar concurrentiepositie ten opzichte van andere regio’s de afgelopen jaren zien verslechteren. Gedeputeerde Markink schetste het verbeteren van de concurrentiepositie onlangs nog als één van de grote uitdagingen aan de Arnhemse gemeenteraad. Uit de provinciale verkenning naar de toekomstige arbeidsmarkt komt naar voren dat de werkloosheid in Arnhem weliswaar zal dalen, maar het hoogste zal blijven in de provincie Gelderland. In de regio en in Arnhem komen er vooral banen bij in de dienstensector en verdwijnen banen in de industrie. Ook schetst het college de trend dat door technologische ontwikkelingen banen op MBO- niveau worden geautomatiseerd en verplaatst, waardoor MBO- ers gaan concurreren met lager opgeleiden.

De arbeidsmarkt voor laag – en middelbaar opgeleiden vraagt om beleid dat ook voor deze groepen kansen blijft bieden. Hier mist de PvdA de concrete doorvertaling in de nota, het echte perspectief. We willen dat het college samen met het bedrijfsleven en onderwijs gaat nadenken over hoe de mismatch op de arbeidsmarkt in de toekomst kan worden voorkomen en hoe we daar vandaag, nú dus, bijvoorbeeld in het onderwijs, al op kunnen anticiperen. Hier hebben we geen tijd te verliezen. We willen daarvoor de Economic Board, die door ondernemers, kennisinstellingen en overheden in het leven is geroepen om regio Arnhem Nijmegen economisch sterk te houden, vragen om de aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt onderdeel te maken van de strategische agenda.

Lees hier de motie mismatch arbeidsmarkt.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers