Door Martien Louwers op 13 maart 2014

Vragen over de zorg

Er is veel onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren in de zorg. Regelmatig krijg ik in gesprekken in de wijken de vraag of mensen de zorg wel houden die ze nu hebben. De PvdA wil dat in de toekomst de zorg anders georganiseerd gaat worden: in de buurt; van een zorgverlener die je kent en weet wat er nodig is zodat langer thuis wonen kan. Met meer maatwerk en minder kosten voor management en bureaucratie. Voor de medewerkers in de zorg zet de PvdA in op werkzekerheid. Voor de mensen die nu in een verzorgingshuis wonen verandert er niets. Voor mensen die thuiszorg ontvangen verandert er pas iets als de indicatie afloopt. Dan wordt er samen gekeken wat er nodig is.

De wijkverpleegkundige komt terug
Twee weken geleden sprak ik mevrouw De Jong, 84 jaar. Ze woont in een verzorgingshuis. Ze is daar terecht gekomen omdat haar man dementeerde. Zelf is ze erg goed te pas en redelijk goed ter been. Ze zou wel zelfstandig kunnen wonen maar ze vindt het verzorgingshuis prettig omdat ze daar vriendinnen heeft, er activiteiten zijn en het veilig is. Ook is er iemand in de buurt voor als ze zou vallen. Als ouderen zoals mevrouw De Jong langer thuis blijven wonen, is het belangrijk dat er voldoende woningen zijn die geschikt zijn voor ouderen met thuiszorg en waarin slimme technologische oplossingen zijn verwerkt om ouderen te helpen zelfstandig te blijven. Daarnaast moeten  mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en ’s avonds de straat nog op durven. Daarom maakt de PvdA de buurten veiliger en investeren we in sociale samenhang in wijken. En samen lukt het vaak wel. Er zijn veel vrijwilligers die graag een handje helpen.

Een belangrijke verbetering in de zorg is de terugkeer van de wijkverpleegkundige. Hij of zij levert een belangrijke bijdrage om ervoor te zorgen dat de groeiende groep ouderen die thuis blijft wonen dat zonder problemen kan doen. De wijkverpleegkundige werkt samen met een heel team in de wijk met kennis van psychische problematiek of financiën, met welzijnswerkers, ouderenwerkers  en vrijwilligers. Dit team is voor iedereen het eerste aanspreekpunt en gaat samen met de bewoners kijken wat er nodig is aan maatschappelijke ondersteuning en/ of medische zorg. Het uitgangspunt is en blijft voor de PvdA dat als er zorg nodig is er zorg moet zijn.

Werkzekerheid in de zorg
Ontslagen in de zorg willen we zoveel mogelijk voorkomen door mensen te begeleiden van werk naar werk en door bijscholing. Wanneer voor de doorstroming van werk naar werk extra opleiding nodig is dan levert de gemeente daar een bijdrage aan. Het gaat er daarbij om mensen goed voorbereid aan een nieuwe baan te laten beginnen. De gemeente ondersteunt banenpools en kijkt daarbij regionaal. De sector zorg en welzijn geeft al het goede voorbeeld in de regio Arnhem.

Ook zijn er kansen voor wijkbedrijven. Er is vraag naar diensten in de wijk waarvoor nog niet altijd een aanbod is, zoals schoonmaken, klussen of boodschappen doen. Dit biedt kansen voor nieuwe werkgelegenheid, onder andere voor medewerkers uit de hulp in de huishouding voor wie er straks mogelijk geen werk meer is. De PvdA wil de mogelijkheden van een vouchersysteem onderzoeken waarmee Arnhemmers diensten in kunnen kopen. Met een dienstenvoucher kunnen Arnhemmers tegen een gereduceerd tarief een dienst afnemen van een erkend bedrijf dat deze mensen in loondienst heeft, vergelijkbaar met de Belgische dienstencheque. Zo houden we Arnhem  aan het werk.

Vandaag presenteerde de PvdA Tweede Kamerfractie samen met lokale lijsttrekkers het actieplan Zorg kleinschalig en dichtbij‘, dé inzet van de PvdA voor goede zorg dichtbij.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers