Door op 31 juli 2015

Vragen over faillissement Stichting Arnhem Schuytgraaf en de gevolgen voor voetbalclub Arnhemse Boys

De Stichting Arnhem Schuytgraaf (SAS), die sinds 2009 het Sportpark Schuytgraaf exploiteerde, is failliet. De PvdA en de VVD willen weten wat de gevolgen van het faillissement zijn voor de gemeente, voor de voetbalclub de Arnhemse Boys en hoe het zo ver heeft kunnen komen. Zij stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders om te achterhalen wat de financiële en operationele gevolgen zijn van het faillissement.

Ons raadslid Eric Greving en raadslid Roeland Van der Zee (VVD) vinden het van belang dat de leden van de club niet de dupe worden van het faillissement van de stichting. Heel veel kinderen uit de Schuytgraaf voetballen bij de Arnhemse Boys. Zij willen weten hoe de kantine in de toekomst zal worden geëxploiteerd en welke afspraken hierover zijn gemaakt met de club.

De raadsleden vinden het opvallend dat er nooit een lening is verstrekt om de in 2009 gemaakte afspraken over de overdracht van gebruiksrecht van het clubhuis te effectueren. Volgens een brief van het college aan de raad van 2 december 2014 had SAS had de plicht een lening voor de financiering van de kantine en de kinderopvang-accommodatie af te sluiten voor in totaal € 817.965,- voor 30 jaar. Voor dit bedrag zou de huur worden afgekocht. Gedacht werd dat de kantine-inkomsten van de SAS voldoende zouden zijn om de kosten te dekken en om zelfs een positief resultaat te genereren. Dat is niet het geval gebleken. De vraag is nu welke afspraken er zijn gemaakt over de financiën.