Door op 11 juni 2013

Vragen over gevaarlijke fietstunnels

Fietsers moeten in Arnhem veilig door het verkeer kunnen gaan. Verschillende fietstunnels in Arnhem-Zuid zijn echt erg onoverzichtelijk, waardoor de veiligheid van fietsers in het geding komt. Pas pas na een afdaling zie je wie er van links of van rechts komt.

Hierdoor komt het vaak voor dat fietsers (bijna) botsingen veroorzaken met andere weggebruikers, mede omdat voetgangers ook vaak gebruik maken van deze tunnels. Tijdens onze buurtbezoeken in Arnhem-Zuid hebben we hierover veel klachten ontvangen. Ik heb daarom schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder:

1. Is het college ook van mening dat de verkeerssituatie voor fietsers bij bovengenoemde fietstunnels onveilig is?

2. Is het college op de hoogte van vergelijkbare situaties bij andere fietstunnels in Arnhem?

3. Is het college ook van mening dat het plaatsen van spiegels zal lijden tot een veiligere verkeerssituatie? Vooral omdat deze oplossing is aangeboden door gebruikers van deze fietstunnels.

4. Binnen wat voor termijn kunnen we oplossingen verwachten van het college om dit soort onveilige verkeerssituaties te voorkomen?