Door Martien Louwers op 21 mei 2013

Vragen over ontslag beheerders van buurthuizen en jongerencentra

Per 1 januari 2014 zullen 19 beheerders van buurthuizen en jongerencentra van welzijnsorganisatie Rijnstad hun baan verliezen. Door deze maatregel zal het beheer in buurthuizen en jongerencentra verdwijnen. De PvdA is geschrokken van dit bericht en de gevolgen die het heeft voor de mensen die het betreft. 

Ook vraagt de PvdA zich af wat dit betekent voor de voorzieningen in de wijken. Is dit een voorbode van sluiting van accommodaties in de wijken? 

In 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met bezuinigingen op het wijkgericht werken. Daarin werd als gevolg aangegeven dat er 2 banen zouden verdwijnen. Voor de PvdA is het onduidelijk waar de 19 ontslagen vandaag komen en mijn collega Truus Vink zal daarom de wethouder om opheldering vragen tijdens het vragenhalfuurtje op 27 mei.

We horen steeds vaker verontrustende signalen uit de wijken over afname van voorzieningen. Het is bewoners in de wijken niet altijd duidelijk wat hen te wachten staat. De PvdA wil, naast opheldering over de ontslagen, inzicht in de gevolgen van de bezuinigingen per wijk op de voorzieningen (gebouwen en functies) en zal het college hierom vragen bij de behandeling van de jaarstukken, de stukken waarin het College verantwoording aflegt aan de gemeenteraad.

Vragen over de ontslagen:

1. Is de wethouder op de hoogte van het ontslag van de medewerkers?
2. Hoe worden de accommodaties beheerd in de toekomst? Is dit een voorbode van het sluiten van accommodaties in de wijken?
3. In de bezuinigingstaakstelling van 25 miljoen zit een bezuiniging op het wijkgericht werken/hart van de wijk. Er wordt daarin gesproken over een bezuiniging op personeel van 2fte. Zijn de ontslagen het gevolgen van de bezuinigingstaakstelling van 25 miljoen? En zo ja,  hoe verhouden de ontslagen zich tot dit besluit?
4. De PvdA is voor het onderbrengen van wijkfuncties in de MFC’s. Ook in de MFC’s is beheer nodig. Zijn er mogelijkheden de huidige locatiebeheerders in te zetten in de MFC’s in het kader van “werk naar werk”?

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers